Sensei Hayashi Hachidan – Kendo Schedule 8th to 13th June