The Western Kendo Seminar has moved to:

Ysgol Gyfun Plasmawr,
Pentrebane Road,
Cardiff.
CF5 3PZ