Celebratory Godo-Geiko for Salmon Sensei on Sunday 16th December.

Schedule
16th December 2018
10:00-12:00 Godo Geiko
12:00-15:00 Lunch Party

Venue
Imperial College London, Heston Sports Ground
Crane Lodge Road, Cranford, Middlesex,
TW5 9PQ